Whisleblowing


Vastuullinen liiketoiminta, eettiset toimintaperiaatteet ja turvallisen työpaikan tarjoaminen ovat meille tärkeitä arvoja. 


Whistleblowing-palvelun kautta voit ilmoittaa meille vakavista väärinkäytöksistä tai epäasiallisesta toiminnasta. Jos olet työntekijämme tai yhteistyökumppanimme ja olet huolissasi toiminnastamme, voit kertoa niistä meille alla olevasta linkistä.

Palvelun taustalla on EU:n vuonna 2019 säätämä ns. Whistleblowing-direktiivi. Ilmoitettavissa olevat väärinkäytökset voivat liittyä esim. ympäristönsuojeluun, liikenneturvallisuuteen, julkiseen talouteen ja kilpailusääntöihin tai kansanterveyteen. Direktiivi ei kata esimerkiksi työlainsäädäntöä, työturvallisuutta tai sopimusoikeudellisia ristiriitoja asiakkaan ja myyjän välillä.

Ilmoittamasi huolet käsitellään luottamuksellisesti ja voit jättää ilmoituksen myös nimettömästi. Henkilötietosi tai yhteystietosi eivät tallennu järjestelmään, ellet niitä sinne itse erikseen anna. Ilmoituskanava on tarkoitettu hyvässä uskossa tehtyjä väärinkäytösepäilyjä varten.

Ilmoituskanavan käyttäminen mustamaalaamiseen, kiusaamiseen tai kostoksi ei ole sallittua.

       

Laadi ilmoitus

         

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla,
kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

EVÄSTEET  |  TIETOSUOJASELOSTE

DONETTI