Hyvä yhteistyökumppani,Otamme vastaan laskuja vain verkkolaskuina* alla olevaan osoitteeseen. Muihin osoitteisiin toimitettuja laskuja ei välitetä eteenpäin.
Kaikkien toimitettujen laskujen tulee täyttää laskutusohjeemme vaatimukset ja puutteelliset laskut palautetaan lähettäjälle korjattavaksi.   Verkkolaskutustiedot

Verkkolaskuosoitteemme: 003717692015 

Verkkolaskuoperaattori: Maventa

Välittäjätunnus: 0037 2129 1126

Välittäjätunnus pankkiverkosta lähetettäessä: DABAFIHH 


Kun olette lähettämässä meille ensimmäistä verkkolaskuanne, ilmoittakaa siitä ystävällisesti sähköpostitse laskutuksen sähköpostiosoitteeseen laskutus@raverakennus.fi

Kaikki laskuihin liittyvät kysymykset voi lähettää samaan osoitteeseen.


Laskutustiedot ladattavana tiedostona linkistä: Laskutustiedot PDF


  Rave Rakennus Oy:n laskutusohje


*Verkkolaskulain (https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190241) mukaisesti emme ota vastaan paperilaskuja tai sähköpostilla toimitettuja laskuja, ellei tätä ole erikseen sovittu. Lupa ja ohjeet poikkeavalle laskutukselle tulee pyytää laskutuksen osoitteesta laskutus@raverakennus.fi. Ilman lupaa poikkeavalla tavalla toimitetut laskut katsotaan maksukelvottomiksi  (https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190241)

Toimitettavien verkkolaskujen tulee täyttää seuraavat ehdot:


1. Tilaajan nimi:

Tilauksen tehneen Rave Rakennuksen yhteyshenkilön nimi tulee olla mainittuna laskun tiedoissa.

2. Työmaanumero: 

Numeron tulee olla laskussa ostajan viitteenä, Finvoice-standardin mukaisessa kentässä   "OrderIdentifier". Laskutusohjelmassanne kentän nimi voi olla esim. Tilausnumero, Viitteenne tai Merkki.   Kyseisessä kentässä ei saa olla työnumeron lisäksi muuta tietoa.

3. Laskujen erottelu:

Jokaisen työmaan lasku tulee lähettää omana laskunaan.

4. Rakentamispalvelua sisältävät laskut:

Rave Rakennus Oy kuuluu rakentamispalvelun käänteisen arvonlisäveron piiriin. (AVL 8 c §): Rakentamispalvelua sisältävissä arvonlisäverottomissa laskuissa on oltava maininta käänteisestä verovelvollisuudesta ja viittaus ostajanverovelvollisuuden perusteeseen(AVL 8 c §).

Puutteelliset laskut palautetaan lähettäjälle korjattavaksi.  Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla,
kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

EVÄSTEET  |  TIETOSUOJASELOSTE

DONETTI