Yhteistyöllä parempaa rakennustyömaan jätehuoltoa

 

Rave Rakennuksen ja Remeon tiivis yhteistyö alkoi vuonna 2022, kun Ravella haluttiin nostaa rakennustyömaiden kierrätysastetta. Kumppaniksi valikoitui Remeo, joka palvelee Rave Rakennusta paikallisesti sekä Oulussa että Ylivieskassa.

Rakennustyömaan kierrätysaste nousee yhteistyöllä

 

”Kierrätysasteen nostaminen vaatii koulutusta, henkistä kasvua ja alihankintaketjun ymmärtämistä,” määrittelee Rave Rakennuksen hankintapäällikkö Pekka Riekki vaatimuksia kierrättämisen parantamiselle. Riekki lähestyy rakennustyömaan jätehuoltoa monitahoisesti kattaen sekä talousluvut että arvot: ”Kierrätysasteen nosto rakennustyömailla kannattaa jo ihan eurojen kannalta, koska kierrätyksen kautta niitä tulee takaisin. Kierrättäminen on myös tärkeää yrityksemme johdolle ja minulle itselleni. Arvoihin kiinnitetään entistä enemmän huomiota ja vastuullisuus kiinnostaa niin asiakkaitamme kuin rahoituslaitoksiakin.”

 

Remeon Oulun aluemyyntipäällikkö Marjut Neuvonen taustoittaa osaltaan kierrätysasteen nousua Rave Rakennuksen työmailla: ”Pystymme tarjoamaan hyviä ratkaisuja työmaille, jotta siellä voidaan toteuttaa vastuullisesti erilliskeräys. Päivitämme säännöllisesti lajitteluohjeita, joita asiakas voi jakaa omiin sisäisiin viestintäkanaviinsa, tiedotamme uusista keräilyvälineistä ja pidämme asiakkaan ajan tasalla jätehuollon määräyksistä ja velvoitteista.”

 

Riekki luonnehtii rakennusprojekteja ryhmätyöksi, johon sopivien kumppanien valinta on tärkeää, sillä sidosryhmien kanssa tehdään tiiviisti yhteistyötä. Remeon Neuvonen on aiheesta samaa mieltä: ”Järjestämme säännöllisesti yhdessä seurantapalavereita, joihin tuotantommekin osallistuu. Olemme Rave Rakennuksen kanssa ideoineet rakennustyömaille tilauskanavia ja -käytänteitä, jotka ovat olleet niin käteviä, että muuallakin Remeolla on ryhdytty käyttämään vastaavia. Yhteistyö Rave Rakennuksen kanssa on ollut meille antoisaa.”

 

Jätehuoltosopimus luo raamit yhteistyölle

 

Varsinainen työ jätehuollon osalta alkaa vasta itse rakennustyömaalla. ”Olemme luoneet jätehuollon sopimuksen Remeon kanssa niin, että se on ymmärrettävä ja jalkautettavissa työmaalle. Kun uusi työmaa alkaa, jätehuoltosopimuksen sisältö käydään mestareiden kanssa läpi. Marjut auttaa meitä jalkautuksessa, hän käy läpi jätehuollon suunnitelmaa työmaalla ennen kuin työmaa lähtee liikkeelle. Jätehuollon sopimus vaikuttaa myös aliurakoitsijoihin ja sopimuksiimme heidän kanssaan. Jätehuoltosopimuksen avulla voimme viestiä ja velvoittaa, miten rakennustyömaillamme lajittelu ja kierrätys tulee toteuttaa,” kuvaa Rave Rakennuksen Riekki jätehuoltosopimuksen vaikuttavuutta.

 

Neuvonen avaa tekemäänsä jätehuoltosopimuksen jalkautusta käytännön tasolla: ”Jätehuollon suunnitelmat perustuvat Rave Rakennuksen yleisiin raameihin, mutta tarkemmat suunnitelmat tehdään aina yhdessä työmaan kanssa, jotta voimme huomioida esimerkiksi mahdolliset tilahaasteet. Siirryttäessä eri työvaiheisiin rakennustyömailla tarkastelemme jätehuoltoa uudelleen ja suunnitelmia tarkennetaan. Pyrimme aina erilliskeräykseen ja minimoimaan rakennusjätteen määrän.”

 

Sopimuksen myötä jätehuoltoa myös dokumentoidaan ja raportoidaan. ”Seuraamme raportteja erityisesti työmaiden päättyessä ja muutamme tiedot tunnusluvuiksi ja rahaksi. Marjut taas käy raportteja työmaiden kanssa jo eri työvaiheissa. Lisäksi pystymme toteuttamaan jälkilaskentana CO2-laskennat, joiden tietoja tarvitsemme esimerkiksi tuleviin kilpailutuksiin osallistuessamme,” kertoo Riekki.


Rakentamista ja jätehuoltoa Oulun seudulla

 

Rave Rakennus toimii Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Lapin alueilla ja yhteistyö Remeon kanssa onnistuu paikallisesti, sillä Remeolla on toimipisteet sekä Oulussa että Ylivieskassa. Paikallisuudesta ja yhdessä sopimisesta on hyötyä arjessa. ”Silloin, kun työmaa kontaktoi, työmaalla on hätä. Silloin pitää toimia. Työmailta tulleen palautteen mukaan yhteistyö Remeon kanssa on toiminut. Palavereita pidetään, kun niille on tarve”, kuvaa Riekki yhteydenpitoa ja yhteistä arkea.

 

Hyvästä jätehuollosta on työmailla monenlaisia hyötyjä Riekin mukaan: ”Työturvallisuus paranee, kun työmaa on siisti. Lisäksi se vaikuttaa työmotivaatioon – motivaatio nousee, kun ei tarvitse romujen keskellä työskennellä. Käymme Rave Rakennuksella kuukausittain läpi työturvallisuutta, järjestystä ja jätehuoltoa.”

 

Tulevaa yhteistyötä jätehuollon saralla Riekki pohtii uteliaana: ”Odotan, että olemme entistä parempia ja tehokkaampia ja kehitymme. Erityisesti astiakeräämisen kehittäminen kiinnostaa. Haluamme seurata alan kehitystä ja oman kierrätysasteemme vertailtavuutta.”

(kirjoitus Remeo Hanne Kettunen)

 


Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla,
kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

EVÄSTEET  |  TIETOSUOJASELOSTE

DONETTI