Rave Rakennukselle on myönnetty RALA -pätevyys.Rave Rakennukselle on myönnetty RALA-pätevyys!

Rakentamisen Laatu RALA ry on toiminut suomalaisen rakentamisen laadun edistäjänä jo kaksi vuosikymmentä.

RALA-pätevyyden myöntäminen on osoitus yrityksemme vankasta ammattitaidosta pääurakoitsijana.

Pätevyysraportti antaa puolueettoman todistuksen osaavasta, vastuullisesta ja luotettavasta toiminnasta.
Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla,
kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

EVÄSTEET  |  TIETOSUOJASELOSTE

DONETTI